2008ko aben­dua­ren 6an poli­zia gre­zia­rrak Ale­xis Gri­go­ro­pou­los 15 urte­ko gaz­tea hil zuen Ate­na­se­ko Exar­kia auzoan. Alexis…

2008ko aben­dua­ren 6an poli­zia gre­zia­rrak Ale­xis Gri­go­ro­pou­los 15 urte­ko gaz­tea hil zuen Ate­na­se­ko Exar­kia auzoan. Ale­xi­sek eta bere lagu­nek ezta­bai­da izan zuten bi poli­zia­re­kin eta, bes­te­rik gabe, haie­ta­ko batek pis­to­la­re­kin tiro egin zion. Exar­kia auzoak izae­ra anar­kis­ta eta anti­au­to­ri­ta­rio nabar­me­na du, eta Esta­tua­ren kon­tra­ko hain­bat matxi­na­da­ren sor­le­ku ere izan da. Ez da harritze­koa, beraz, gau […]