Amni­si­ta­ren alde­ko mani­fes­ta­zioa Bil­bon «Borro­katzea zile­gi dela­ko, amnis­tia osoa» lelo­pean Bilbon

Dani Pas­tor eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren esku­titza amnis­tia­ren alde­ko mani­fes­ta­zioa­ren hari­ra GORA, HERRI MUGIMENDUA! 2019-11-16 Kai­xo, lagu­nok: Aur­ten ere, pre­so poli­ti­kook jakin dugu dagoe­ne­ko fin­ko ager­tzen den, eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko eus­kal mugi­men­duak deitzen duen AMNISTIAREN alde­ko mani­fes­ta­zioa­ren berri. Aur­ten ere, pla­ze­rra da zuen­ga­na jotzea, eta Eus­kal Herri­tik 1000 km.-ra dagoen eus­kal bolun­ta­rio honek inda­rra eta keme­na helarazi […]