Ikas­le Aber­tza­leek berres­ku­ra­tu dute Bil­bo­ko erron­da kale­ko egoitza

Ohar honen bitar­tez, Ikas­le Aber­tza­leok 2019ko aza­roa­ren 17 goi­zean, Bil­bo­ko Erron­da kale­ko egoitza berres­ku­ra­tu dugu­la jaki­na­raz­ten dugu. Egoitza era­bil ez gene­zan udan Sor­tuk alda­tu zuen sarrai­la ken­du dugu eta berri­ro ere Ikas­le Aber­tza­leon eta ikas­le mugi­men­dua­ren eskue­tan utzi dugu egoitza. Egoe­ra horre­tan iritsi gara aza­roa­ren erdi­ra. His­to­ri­ko­ki era­bi­li eta kua­dea­tu dugun azpie­gi­tu­ra garran­tzitsu horren faltak, […]

Epai­te­gi Gore­nak pro­cé­sa­ren sen­ten­tzia argi­ta­ra eman zuen egu­ne­tik aza­roa­ren 10eko hau­tes­kun­deen ondo­ren­go egu­no­ta­ra art…

Epai­te­gi Gore­nak pro­cé­sa­ren sen­ten­tzia argi­ta­ra eman zuen egu­ne­tik aza­roa­ren 10eko hau­tes­kun­deen ondo­ren­go egu­no­ta­ra arte herri matxi­na­da piz­tu da Cata­lun­yan. Ger­tatzen ari den matxin­dan gaz­te­riak rol oso garran­tzitsua du, gaz­teak bidea urratzen ari dira. Matxi­na­da hau lurral­de eta une zehatz batean kla­se borro­ka­ren adie­raz­pe­na ere bada: hamar­na­ka mila per­tso­na kale­ra ate­ratzen ari dira. Pro­tes­ta herri­koiak age­rian utzi […]