Ikas­le Aber­tza­leak «ate­ra­bi­dea» eman nahi dio Bil­bo­ko egoitza­ren aferari

Aspal­di­tik dator IA Ikas­le Aber­tza­leak era­kun­dea­ren eta Sor­tu­ren arte­ko gataz­ka, ikas­le era­kun­deak orain arte era­bi­li duen Bil­bo­ko egoitza­ren ingu­ruan. IAk egoitza «lapur­tzea» egotzi dio Sor­tu­ri; Sor­tuk, berriz, esan du egoitza hori «ezker aber­tza­lea­re­na» dela, eta gaur egun IAk «bes­te posi­zio batzuk» ditue­la eta ezker aber­tza­lea­re­kin zuen alian­tza «hautsi» egin duela.

Orain, IAk age­rral­di jen­detsua egin du, auzia­ri «ate­ra­bi­dea» pro­po­satze­ko. Esan dute­nez, urria­ren 3an Eus­kal Ikas­leen Era­kun­dea­ren batza­rra egin­go dute Bil­bo Zaha­rre­ko kul­tur etxean –elkar­te horren ize­nean dago egoitza – , eta Sor­tu­ko kideeak batzar horre­ta­ra joa­te­ra gon­bi­da­tu dituz­te «egoe­ra kon­pon­tze­ko». Haien ustez, irten­bi­dea da «mugi­men­du irre­gu­la­rrak» baz­ter­tzea, Eus­kal Ikas­leen Era­kun­dea­ren «zuzen­da­ritza eta kudea­ke­ta» IAren eskue­tan jar­tzea eta «IAk eta ikas­le mugi­men­du­ko era­gi­le guz­tiek egoitza era­bi­li ahal iza­te­ko ber­meak jartzea».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *