[Aurre­rantz 11] Ikus­pe­giak II/​Perspectivas II

[Aurre­rantz 11] Ikus­pe­giak II Maiatza-Api­­ri­­la alde­ra egin­da­ko hau­tes­kun­de zikloa­ren ana­li­sian genioe­nEs­ta­tuak kapi­ta­lak agin­du­ta­ko poli­ti­ka gau­zatze­ko modu­ko lor­pe­naes­ku­ra­tu due­la hau­tes­kun­dee­tan, lege­gin­tzal­dia nola­bai­te­ko lasai­ta­su­ne­zau­rre­ra era­ma­te­ko bes­te. Hori dena Madril alde bate­ra utziz, ber­tan­po­de­mo­se­ko erre­for­mis­mo ezja­ki­na­ren bere­koi­ke­ria tri­fatxi­toa­ren­ba­ta­su­nak kan­po utzi bai­tu. PSOEk lasai har­tu deza­ke arna­sa tar­te atean,bere lurral­de agin­tea dezen­te han­di­tu bai­tu. Kata­lu­nian Esta­tua­re­ki­ko­Bar­tze­lo­na­ren fidel­ta­su­na ziur­ta­tu du […]

Nue­va decla­ra­ción polí­ti­ca de FARC-EP des­pués del anun­cio del regre­so a la lucha arma­da

Nue­va decla­ra­ción polí­ti­ca de FARC-EP des­pués del anun­cio del regre­so a la lucha arma­da