Mere­zi­ta­ko ome­nal­dia /​Home­na­je merecido

[EUS] Azken egu­no­tan hain­bat pre­so poli­ti­ko­ri kar­tze­la­tik irte­tean haien herrie­tan eman­da­ko ongi eto­rri beroen hari­ra, zala­par­ta bizian hasi dira bake­za­le fal­tsu ezber­di­nak eta «bik­ti­men» era­kun­de neo-faxis­tak. Lehe­nen­goek ongi eto­rria giro pri­ba­tuan egi­te­ko deia egin dute, eta bes­teek ema­tea debe­katzea eska­tu, eki­tal­di horie­tan bik­ti­men memo­ria irain­tzen ari dire­la­koan. Mili­tan­te poli­ti­koak publi­ko­ki irain­tzen dituz­ten ber­be­rek harre­ra pribatuak […]