Bilboko Erronda kaleko egoitzaren harira jasan dugun erasoaren aurrean

2018ko urrian argi­ta­ra­tu genuen idatzi baten bitar­tez, gure Bil­bo­ko egoitza­ren ingu­ru­ko ger­tae­ra batzuen berri eman genuen. Orduan azal­du genuen beza­la, egoitza­ren titu­lar­ta­su­na «Eus­kal Ikas­leen Era­kun­dea» elkar­tea­ren esku dago, eta ber­ta­ko zuzen­da­ritza tal­dea urte­tan Ikas­le Aber­tza­lea­ke­ko mili­tan­te­ek osa­tu dute. Ikas­tur­te honen hasie­ran ordea, egoitza era­bil­tzen eta kudeatzen dugu­non ezku­tuan, Sor­tuk «Eus­kal Ikas­leen Era­kun­de­ko» zuzen­da­ritza batzor­dea alda­tu zuen, […]