[Aurrerantz 10] Normalizazioaren itxurazko garaipena /​El triunfo, aparente, de la normalización

[EUS] Hego Eus­kal Herrian izan­da­ko lau hau­tes­kun­deek, api­ri­la­ren 28an eta maiatza­ren 26an, baiez­tatzen dute, ezer baino lehen, 2006an Anoe­ta­ko mitin batean ezker aber­tza­lea­ren sek­to­re batek proiek­ta­tu­ta­ko «nor­ma­li­za­zio sozia­la­ren» estra­te­gia­ren garai­pe­na, «gataz­ka kalee­ta­tik ate­ratzea nego­zia­zio mahai­ra era­ma­te­ko» zioen hura esan zenean. Hori bai, garai­le ate­ra dena ez da herri lan­gi­lea izan, bai­zik eta Esta­tu espai­no­la eta […]

Bost pertsona atxilotu dituzte Iruñerrian Korrikan presoen argazkiak ateratzea egotzita

https://​www​.naiz​.eus/​e​u​/​a​c​t​u​a​l​i​d​a​d​/​n​o​t​i​c​i​a​/​2​0​1​9​0​6​2​0​/​g​u​a​r​d​i​a​–​z​i​b​i​l​a​k​–​b​i​–​p​e​r​t​s​o​n​a​–​a​t​x​i​l​o​t​u​–​d​i​t​u​–​i​r​u​n​e​r​r​i​a​n​–​k​o​r​r​i​k​a​n​–​p​r​e​s​o​–​b​a​t​e​n​–​a​r​g​a​z​k​i​a​–​a​t​e​r​a​t​z​e​a​–​l​e​p​o​r​a​t​uta