Pales­ti­na Askatze­ko Era­kun­deak esker ona adie­ra­zi die CAFe­ko langileei

Bea­sain­go (Gipuz­koa) enpre­sa­ko lan­gi­le batzor­deak aho batez eska­tu dio zuzen­da­ritza­ri ez deza­la par­te har­tu Jeru­sa­lem­go tran­bia linea berria hor­nitze­ko lehia­ke­ta publi­koan, Pales­ti­na­ko lur oku­pa­tue­tan erai­ki­ko delako.

Pales­ti­na Askatze­ko Era­kun­deak esker ona adie­ra­zi die CAFe­ko langileei

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *