«Nacionalismo revolucionario: hermanos Etxebarrieta, Txikia, Argala» liburuaren aurkezpena Josemari Lorenzo Espinosarekin

Aben­dua­ren 14an arratsal­de­ko 19:00tan Bil­bo­ko Ziri­ka­gu­nean buru­tu­ko da aur­kez­pe­na. Ani­matzen zai­tuz­te­gu etor­tze­ra!