«Nacio­na­lis­mo revo­lu­cio­na­rio: her­ma­nos Etxe­ba­rrie­ta, Txi­kia, Arga­la» libu­rua­ren aur­kez­pe­na Jose­ma­ri Loren­zo Espi­no­sa­re­kin

Aben­dua­ren 14an arratsal­de­ko 19:00tan Bil­bo­ko Ziri­ka­gu­nean buru­tu­ko da aur­kez­pe­na. Ani­matzen zai­tuz­te­gu etor­tze­ra!