[Aurre­rantz 8] 2018ko Guda­ri egu­na

[EUS] Ohean hil­tze­ko bi hila­be­te baino gutxia­go fal­ta zire­nean, Fran­co dik­ta­do­reak ETA­ko bi mili­tan­te eta hiru espai­nol erail­tzea agin­du zuen egun­sen­tian egin­da­ko fusi­la­men­tuen bidez, 1975eko irai­la­ren 27an, bai­na faxis­moa ez da hil eta are gutxia­go nazio­na­lis­mo inpe­ria­lis­ta espai­no­la. Alde­ran­tziz, tal­de fran­kis­tak Kata­lu­nian harrotzen dira seiehun mili­tar espai­no­lek dik­ta­do­rea bir­gaitzea gal­de­gi­ten duten eta samal­da atze­ra­koiak bere […]