Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua anti­fa­xis­ten alde /​El Movi­mien­to Pro Amnis­tía a favor de lxs antifascistas

[EUS] Atzo Bil­bon jazo­ta­ko ger­ta­ka­ri larrien hari­ra faxis­moa­ren komu­ni­ka­bi­deek Herri Nor­te Tal­dea­ren aur­ka gau­zatzen ari diren kri­mi­na­li­za­zioa­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Ehun­ka nazi erru­siar eto­rri dira aste hone­tan Eus­kal Herri­ra, Gas­tei­ze­ra eta Bil­bo­ra hain zuzen ere, Ath­le­tic eta Mos­ku­ko Spar­tak tal­deen arte­ko fut­bol par­ti­da aitza­kia har­tu­ta. Gure herrira […]