Pasa den larun­ba­tean Amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­duak mani­fes­ta­zioa buru­tu zuen Bil­bon /​El pasa­do sába­do el movi­mien­to proam­nis­tía se movi­li­zo en Bilbao

[EUS] Has­te­ko, jakin berri dugun albis­tea hela­ra­zi nahi dizue­gu: Javier Perez de Nan­cla­res eus­kal erre­fu­xia­tu poli­ti­koa Mexi­kon hil da gaur. Eus­kal Herri­ra itzu­li ahal izan gabe hil da mili­tan­te poli­ti­ko hau. Gure dolu­mi­nak fami­lia­ri. Agur eta oho­re Javier! Klan­des­ti­ni­ta­tean, depor­ta­zioan, kar­tze­lan eta azke­nik etxean pre­so. Horre­la pasa­tu du Bele­nek bere bizitza­ren zati­rik han­die­na, aska­ta­su­na­ren aldeko […]