Ando­ni Goi­koetxea, Gaz­te­lu­ko pre­so poli­ti­koa, ez da epai­ke­ta­ra joango

Orain­go hone­tan 6 eus­kal mili­tan­te­ren aur­ka­ko epai­ke­ta poli­ti­koa suer­ta­tu­ko da Fran­tzian. Ando­ni Goi­koetxea Gabi­ron­do herri­ta­rrak esta­tu eta lege faxis­ten aurrean eran­tzun irmo bat ema­naz, sasi epai­ke­ta­ra ez azal­tzea era­ba­ki du. Etor­ki­zu­nean auzi poli­ti­ko gehia­go ez ego­te­ko bidea amnis­tia­ren alde­ko borro­ka da. Amnis­tia da erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko gehia­go­rik ez ego­tea ahal­bi­de­tu­ko duen alter­na­ti­ba baka­rra. Amnis­tia­ren defen­t­sa ez den bes­te guz­tia, haien aska­ta­su­na­ren zama osoa erre­pre­sa­lia­tuen biz­ka­rrean uztea izan­go da. Ani­mo Ando­ni herria zure­kin! Gora Eus­kal pre­so politikoak. 

Gaz­te­lu­ko Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.