Ando­ni Goi­koetxea, Gaz­te­lu­ko pre­so poli­ti­koa, ez da epai­ke­ta­ra joango

Orain­go hone­tan 6 eus­kal mili­tan­te­ren aur­ka­ko epai­ke­ta poli­ti­koa suer­ta­tu­ko da Fran­tzian. Ando­ni Goi­koetxea Gabi­ron­do herri­ta­rrak esta­tu eta lege faxis­ten aurrean eran­tzun irmo bat ema­naz, sasi epai­ke­ta­ra ez azal­tzea era­ba­ki du. Etor­ki­zu­nean auzi poli­ti­ko gehia­go ez ego­te­ko bidea amnis­tia­ren alde­ko borro­ka da. Amnis­tia da erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko gehia­go­rik ez ego­tea ahal­bi­de­tu­ko duen alter­na­ti­ba baka­rra. Amnis­tia­ren defen­t­sa ez den bes­te guz­tia, haien aska­ta­su­na­ren zama osoa erre­pre­sa­lia­tuen biz­ka­rrean uztea izan­go da. Ani­mo Ando­ni herria zure­kin! Gora Eus­kal pre­so politikoak. 

Gaz­te­lu­ko Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *