Bil­bo­ko Leke­ri­ka taber­na era­so­tu dute /​Ata­que con­tra la taber­na Leke­ri­ka de Bilbao

Abuz­tua­ren 27 gauean Bil­bo­ko Leke­ri­ka taber­na era­so­tua izan da, era­soan kris­ta­la apur­tu eta pin­tu­ra bota egin dute fatxa­da zikin­duz. Beti­ko Bil­bo­ko taber­na hau amnis­tia­ren alde­ko alda­rria­re­kin bat egi­ten du. Era­so hau, amnis­tia­ren alde­ko alda­rri­ka­pen honen aur­ka­ko ziri­katze kan­pai­na­ren bes­te pau­so bat baino ez da gure abu­ruz. Boltxe kolek­ti­boa­ren par­te­tik gure babes osoa adie­ra­zi nahi die­gu Leke­ri­ka taber­na­ko lan­gi­leei eta amnis­tia­ren alde lan egi­ten duten guztieei.

En la noche del 27 de agos­to la taber­na Leke­ri­ka de Bil­bao ha sido ata­ca­da, en el ata­que ha sido roto un cris­tal y se ha lan­za­do pin­tu­ra ensu­cian­do la facha­da. Esta taber­na de Bil­bao se mues­tra habi­tual­men­te a favor de la rei­vin­di­ca­ción de la amnis­tia. Este ata­que en nues­tra opi­nión no es más que otro pasa en la cam­pa­ña de hos­ti­ga­mien­to en con­tra de la rei­vin­di­ca­ción de la amnis­tía. De par­te de Boltxe Kolek­ti­boa que­re­mos mos­trar todo nues­tro apo­yo a los y las tra­ba­ja­do­ras de Leke­ri­ka taber­na y a toda la gen­te que tra­ba­ja en pos de la amnistía.

Boltxe Kolek­ti­boa

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *