Bil­bo­ko Leke­ri­ka taber­na era­so­tu dute /​Ata­que con­tra la taber­na Leke­ri­ka de Bilbao

Abuz­tua­ren 27 gauean Bil­bo­ko Leke­ri­ka taber­na era­so­tua izan da, era­soan kris­ta­la apur­tu eta pin­tu­ra bota egin dute fatxa­da zikin­duz. Beti­ko Bil­bo­ko taber­na hau amnis­tia­ren alde­ko alda­rria­re­kin bat egi­ten du. Era­so hau, amnis­tia­ren alde­ko alda­rri­ka­pen honen aur­ka­ko ziri­katze kan­pai­na­ren bes­te pau­so bat baino ez da gure abu­ruz. Boltxe kolek­ti­boa­ren par­te­tik gure babes osoa adie­ra­zi nahi die­gu Leke­ri­ka taber­na­ko lan­gi­leei eta amnis­tia­ren alde lan egi­ten duten guztieei.

En la noche del 27 de agos­to la taber­na Leke­ri­ka de Bil­bao ha sido ata­ca­da, en el ata­que ha sido roto un cris­tal y se ha lan­za­do pin­tu­ra ensu­cian­do la facha­da. Esta taber­na de Bil­bao se mues­tra habi­tual­men­te a favor de la rei­vin­di­ca­ción de la amnis­tia. Este ata­que en nues­tra opi­nión no es más que otro pasa en la cam­pa­ña de hos­ti­ga­mien­to en con­tra de la rei­vin­di­ca­ción de la amnis­tía. De par­te de Boltxe Kolek­ti­boa que­re­mos mos­trar todo nues­tro apo­yo a los y las tra­ba­ja­do­ras de Leke­ri­ka taber­na y a toda la gen­te que tra­ba­ja en pos de la amnistía.

Boltxe Kolek­ti­boa

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.