Erre­pre­sa­lia­tu gai­xoen aska­ta­su­na­ren alde­ko kon­tzen­tra­zioa Basau­ri­ko kar­tze­la­ren aurrean

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ren deial­dia­ri eran­tzu­nez, eki­men ezber­di­nak bil­du dituen kon­tzen­tra­zioa egin dute larun­bat hone­tan erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko gai­xoen aska­ta­su­na aldarrikatzeko.

Ber­tan pre­so, ihes­la­ri eta depor­ta­tuen amnis­tia­ren alde­ko leloak entzun ahal izan dira, bai­na bai­ta ber­tso­la­riak, musi­ka tal­deak eta txa­la­par­ta­riak, dan­tza­riak egon dira, eta Emi­lio Mar­ti­nez de Mari­gor­ta depor­ta­tua­ren eta Jon Kepa Pre­cia­do pre­so poli­ti­koa­ren gutu­nak ira­ku­rri dituzte.

Zipaioek ten­tsio uneak era­gin dituz­te mani­fes­ta­ri bat iden­ti­fi­katze­ko jen­dea bul­tza­ka hasi direnean.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *