Egia erdiak, gezu­rrak eta mitoak gerra psi­ko­lo­gi­koa­ren par­te gisa./ Medias ver­da­des, men­ti­ras y mitos como par­te de la gue­rra psicológica

[EUS] Orain dela egun batzuk Arkaitz Rodri­guez Sor­tu­ko boze­ra­mai­lea elka­rriz­ke­ta­tu zuen Saioa Mar­ti­ja kaze­ta­riak, «Ahoz Aho +» ETB1-eko saioan. Elka­rriz­ke­ta­ren momen­tu batean, kaze­ta­riak Sor­tuk «ATA­re­kin» (Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ri erre­fe­ren­tzia egi­nez) harre­ma­nik man­ten­tzen ote zuen gal­de­tu zion Rodri­gue­zi. Eran­tzu­na ez zen izan ez bai ezta ez ere. Sor­tu­ren boze­ra­mai­leak zera esan zuen: «ATAk […]