Espetxeak gai­xotzen gai­tu, Ibon Ondarrure

Ibon Ipa­rra­gi­rre­ren kon­tra, Espai­nia­ko Gober­nuak dara­bi­len HIE­Sa­ren era­bi­le­ra poli­ti­ko kri­mi­na­la salatze­ra deia egi­ten dugu, aza­roak 28 Onda­rroan. Espai­nia­ko Gober­nuak, HIE­Sa­ren ingu­ruan bide­ga­be­ke­ria­ren mar­ka guz­tiak hautsi ditue­la ozen sala­tu nahi dugu. Horren adie­raz­le gar­bia da Ibon Ipa­rra­gi­rre­ren kon­tra dara­bil­ten HIE­Sa­ren era­bi­le­ra poli­ti­ko kri­mi­na­la; disi­den­tzia edo­zein medio­ren bidez txi­ki­tu nahian. Ustez­ko jus­ti­zia­ren inpo­sa­ke­ta­tik hara­ta­go doan apus­tua da esta­tua­re­na Ibo­ne­ki­ko; osa­sun esku­bi­deen kon­tra­koa, per­tso­nen duin­ta­su­na­ren kon­tra­koa, eta HIE­SA­ren ingu­ruan nazioar­tean sina­tu­ta­ko akor­dio guz­tien kon­tra­ko jarre­ra akti­boa dara­bil­te­na. Ibon espetxea­ren bidez aka­ba­tu nahi dute, eta horren aurrean, kale­ra irte­te­ko deia zabal­tzen dugu, aza­roak 28 Onda­rroan, “Espetxeak gai­xotzen gai­tu, Ibon Onda­rru­re!” lema­pean, esta­tua­ren jarre­ra kri­mi­na­la salatze­ko asmoz. Ibon Ipa­rra­gi­rre­ren bal­din­tza­rik gabe­ko aska­ta­su­na exijitzen dugu! Espai­nia­ko Gober­nuak, HIE­Sa­ren era­bi­le­ra poli­ti­koa­re­kin buka dezan exijitzen dugu!

ESPETXEAK GAIXOTZEN GAITU.

IBON ONDARRURE!

hiesaorokorra

IBON ONDARRURE!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *