Espetxeak gai­xotzen gai­tu, Ibon Ondarrure

Ibon Ipa­rra­gi­rre­ren kon­tra, Espai­nia­ko Gober­nuak dara­bi­len HIE­Sa­ren era­bi­le­ra poli­ti­ko kri­mi­na­la salatze­ra deia egi­ten dugu, aza­roak 28 Onda­rroan. Espai­nia­ko Gober­nuak, HIE­Sa­ren ingu­ruan bide­ga­be­ke­ria­ren mar­ka guz­tiak hautsi ditue­la ozen sala­tu nahi dugu. Horren adie­raz­le gar­bia da Ibon Ipa­rra­gi­rre­ren kon­tra dara­bil­ten HIE­Sa­ren era­bi­le­ra poli­ti­ko kri­mi­na­la; disi­den­tzia edo­zein medio­ren bidez txi­ki­tu nahian. Ustez­ko jus­ti­zia­ren inpo­sa­ke­ta­tik hara­ta­go doan apus­tua da esta­tua­re­na Ibo­ne­ki­ko; osa­sun esku­bi­deen kon­tra­koa, per­tso­nen duin­ta­su­na­ren kon­tra­koa, eta HIE­SA­ren ingu­ruan nazioar­tean sina­tu­ta­ko akor­dio guz­tien kon­tra­ko jarre­ra akti­boa dara­bil­te­na. Ibon espetxea­ren bidez aka­ba­tu nahi dute, eta horren aurrean, kale­ra irte­te­ko deia zabal­tzen dugu, aza­roak 28 Onda­rroan, “Espetxeak gai­xotzen gai­tu, Ibon Onda­rru­re!” lema­pean, esta­tua­ren jarre­ra kri­mi­na­la salatze­ko asmoz. Ibon Ipa­rra­gi­rre­ren bal­din­tza­rik gabe­ko aska­ta­su­na exijitzen dugu! Espai­nia­ko Gober­nuak, HIE­Sa­ren era­bi­le­ra poli­ti­koa­re­kin buka dezan exijitzen dugu!

ESPETXEAK GAIXOTZEN GAITU.

IBON ONDARRURE!

hiesaorokorra

IBON ONDARRURE!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.