Eze­re­za ez da jomu­ga ezta bide ere, ez da ezer. La nada no es meta ni camino, es nada. (IV)

Eze­re­za ez da jomu­ga ezta bide ere, ez da ezer IV. zatia (IV) I. Zatia II. Zatia III. Zatia I. Hona­ko hone­tan amaie­ra ema­ten dio­gu lau arti­ku­luz osa­tu­ta­ko sail labur honi, zei­ne­tan ezker aber­tza­lea­ren eta, bere­zi­ki, Sor­tu­ren egoe­raz aritzen garen. Aurre­koak inter­ne­ten ira­kur­tze­ko para­da dago1. Modu hone­ta­ra, bukae­ra­ra hel­du baga­ra ere, aldi berean, hasie­ra eman […]