Mani­fies­to y adhe­sio­nes a la mani­fes­ta­ción del día 13 en Donos­tia para exi­gir la para­li­za­ción del TAV

Has­ta el momen­to se han reco­gi­do las siguien­tes adhe­sio­nes a la mani­fes­ta­ción con­tra el TAV del día 13 de Junio en Donos­tia. Para adhe­rir­se al mani­fies­to con­tra el TAV que se está dis­tri­bu­yen­do entre gru­pos socia­les, colec­ti­vos popu­la­res, sindicatos…etc, y que podéis leer más aba­jo, solo tenéis que escri­bir un email a: [email protected]​gmail.​com

AHT Gel­di­tu Orain! Manifestua

Parad el TAV aho­ra! Manifiesto

AHT Gel­di­tu! Elkarlana
Mugi­tu! Mugimendua
Frac­king EZ!
Eko­lo­gis­tak Martxan
Eguzki
LAB
STEE-EILAS
ESK
EHNE
CNT
Eus­ka­di­ko CGT/​LKN
HIRU
Berriotxoak
Duintasuna
Eus­kal Herri­ko Bil­gu­ne Feminista
Ernai
Ikas­le Abertzaleak
Gaz­te Abertzaleak
Komi­te Internazionalistak
Askapena
EHE Eus­kal Herrian Euskaraz
KEM-MOC Bil­bo­ko Tal­de Antimilitarista
Sare Anti-Faxista
EH Sozialista
Ruti-Dis­tri banatzai­le alternatiboa
Sor­gin­ka­le bana­ke­tak (Zizur)
ATTAC
Mutri­ku Natur Taldea
“Yesa+no, lanak gelditu”
Aso­cia­cion Natu­ra­lis­ta Asti­ga­rro Natur­za­leak (Tafa­lla-Bal­dor­ba)
Txi­pio Bai elkar­te naturalista
m15m Bizkaia
Ber­mio­ko Sare­gi­nek Sare Feminista
Bus­tu­rial­de­ko eta Lea-Arti­bai­ko LAB
Txia­pa­sE­KIN Pla­ta­for­ma Vas­ca de Soli­da­ri­dad con Chiapas
F.A.R.R.U.K.A.S. de Iruñea
Mar­tes al Sol
Urretxu-Zuma­rra­ga­ko Gaz­te Asanblada
Urretxu-Zuma­rra­ga­ko Gazteleku
KKin­zo­na Irratia
MKT musi­ka taldea
Iru­ña Antifaxista
Uzta­ro Kooperatiba
CGT-LKN Gipuzkoa
Danok lan (Gal­da­kao)
Mike­la­zu­lo Kul­tur Elkar­tea (Ore­re­ta-Erren­te­ria)
Marru­ma Elkar­tea (Donos­tia)
Eko­neus Eus­kal Eko­no­mia Elkartea
Ekin­tza Zuze­na aldizkaria
Atxu­ri­go­rri Auzo Elkartea
Nafa­rroa­ko Gaz­te Anarkistak
Sus­trai Fun­da­zioa (Nafa­rroa)
Pla­ta­for­ma Ura Nue­va Cul­tu­ra del Agua
Pla­za Beltza
Aso­cia­ción Bilbotik-Perura
Ezta­bai­da Gune Anti­au­to­ri­ta­rioa (Algor­ta)
Iru­ñea­ko Askapena
2016desokupatu
Donos­tia Kiro­le­ko LAB
Rekal­de Taber­na (Donos­tia)
Donos­tia­ko AHTren aur­ka­ko taldea
EH Bildu
Sortu
Alternatiba
Eus­kal Herri­ko Komu­nis­tak (EHK)
Gorripidea
Joxe Iriar­te “Biki­la” (Alter­na­ti­ba­ko kidea)
Kepa Gon­za­lez (Pode­mos Ahal dugu Euskadi)
Ber­meo­ko Sortu
Neka­ne Jura­do (eko­no­mi­la­ria)
Kar­los Mar­ti­nez (abo­ga­do)
Jose­ba Lei­zea­ga (iru­di­gi­lea)
Isuo Sasia kantaurorea
Xabier Men­di­gu­ren Eli­ze­gi (idaz­lea)
Xabier Mon­to­ya Revuelta
Pako Aristi
Ione Forcada
Oiha­ne Ruiz (arki­tek­toa)
Unai Fer­nan­dez de Beto­ño (arki­tek­tu­ra irakaslea)
Séve­ri­ne Denieul (la revue de l’Autre Coté)
Jose Miguel de La Fuen­te (Bal­ma­se­da)
Kol­do­bi­ka Gerrikagoitia
Mire­ne Begiristain
Juan­jo Ugar­te­men­dia (Mar­tu­te­ne)
Jose Mª Lekunberri
Naia­ra Fajol
Eli­sa Spano (Torino)
Juan­jo Sainz
Cronos
Patxi Garcia
Miren Artetxe Sarasola
Iker Amenabar
Jon Jose­ba Mar­ti­nez de Treviño
Jose Luis Berroe­ta (ira­kas­lea)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *