Berri­ro esku­ra­ga­rri: »El mar­xis­mo y la cues­tión nacio­nal vas­ca» (Jokin Apa­la­te­gi eta Pau­lo Iztue­ta, 1974)- Iraul­tza Garaia


Jokin Apa­la­te­gi eta Pau­lo Iztue­ta, 1974

Itxa­ro­pe­na argitaletxea
Espai­no­lez­ko edi­zioa: 1977
Itzul­tzai­lea: Pau­lo Iztueta
Orrial­deak: 241
Tamai­na: 20,3X13,9 zm
Pre­zioa: 5 euro
(sal­men­ta pun­tue­tan 6 euro)

Jokin Apa­la­te­gi­ren esku­za­bal­ta­su­nez, Pau­lo Iztue­ta­re­kin bate­ra idatzi­ta­ko »El mar­xis­mo y la cues­tión nacio­nal vas­ca» libu­rua­ren ehun­ka ale jaso ditu­gu. IRAULTZA GARAIA eki­me­nak gogotsu zabal­du­ko du Eus­kal Herrian zehar libu­ru­te­gi publi­koe­tan, doku­men­ta­zio zen­true­tan zein gure sal­men­ta pun­tue­tan eus­kal lan teo­ri­ko iraul­tzai­leen artean kla­si­ko bat dena, berri­ro Eus­kal Herri Lan­gi­leak esku­ra­ga­rri izan dezan.

Esku­ratze­ko:

-gure sal­men­ta pun­tue­tan EHn zehar (iku­si zerren­da)
‑gure eki­tal­die­ta­ko mahaietan
‑gure hel­bi­de elek­tro­ni­ko­ra idatziz etxe­ra bidaltzeko
([email protected]​gmail.​com)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *