Berri­ro esku­ra­ga­rri: »El mar­xis­mo y la cues­tión nacio­nal vas­ca» (Jokin Apa­la­te­gi eta Pau­lo Iztue­ta, 1974)- Iraul­tza Garaia


Jokin Apa­la­te­gi eta Pau­lo Iztue­ta, 1974

Itxa­ro­pe­na argitaletxea
Espai­no­lez­ko edi­zioa: 1977
Itzul­tzai­lea: Pau­lo Iztueta
Orrial­deak: 241
Tamai­na: 20,3X13,9 zm
Pre­zioa: 5 euro
(sal­men­ta pun­tue­tan 6 euro)

Jokin Apa­la­te­gi­ren esku­za­bal­ta­su­nez, Pau­lo Iztue­ta­re­kin bate­ra idatzi­ta­ko »El mar­xis­mo y la cues­tión nacio­nal vas­ca» libu­rua­ren ehun­ka ale jaso ditu­gu. IRAULTZA GARAIA eki­me­nak gogotsu zabal­du­ko du Eus­kal Herrian zehar libu­ru­te­gi publi­koe­tan, doku­men­ta­zio zen­true­tan zein gure sal­men­ta pun­tue­tan eus­kal lan teo­ri­ko iraul­tzai­leen artean kla­si­ko bat dena, berri­ro Eus­kal Herri Lan­gi­leak esku­ra­ga­rri izan dezan.

Esku­ratze­ko:

-gure sal­men­ta pun­tue­tan EHn zehar (iku­si zerren­da)
‑gure eki­tal­die­ta­ko mahaietan
‑gure hel­bi­de elek­tro­ni­ko­ra idatziz etxe­ra bidaltzeko
([email protected]​gmail.​com)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.