Aste Inter­na­zio­na­lis­ta 7 Katu Gaztetxean!

Ukra­nia, Siria, Lati­noa­me­ri­ka, Pales­ti­na… Gaz­teon bete­beha­rra da, begi­ra­da gure zil­bo­rre­tik altxa­tu eta mun­du­ko aska­pen borro­ka eta herri bote­rea­ren espe­rien­tzie­ta­tik ikas­teaz bate­ra, inpe­ria­lis­moa­ren esku-har­tze eta erre­pre­sioaz ohar­tzea. Horre­ga­tik, Inter­na­zio­na­lis­moa gaz­te pres­pek­ti­ba­tik uler­tu eta lanean jarraitze­ko for­ma­kun­tza saioak anto­la­tu ditugu.

Alde Zaha­rre­ko Ernaik Maiatza­ren 11tik 15era Aste Inter­na­zio­na­lis­ta anto­la­tu du 7 Katu Gaztetxean.

Anto­la­tu, pen­tsa­tu eta irauli!

11 Herri Borro­ka bakarra!

BIL­BO­koAs­ka­pe­na Eus­kal Era­kun­de Internazionalista
https://​twit​ter​.com/​B​i​l​b​o​k​o​A​s​k​a​p​ena
https://​www​.face​book​.com/​b​i​l​b​o​k​o​.​a​s​k​a​p​ena
http://​bil​bo​koas​ka​pe​na​.word​press​.com/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.