Aste Inter­na­zio­na­lis­ta 7 Katu Gaztetxean!

Ukra­nia, Siria, Lati­noa­me­ri­ka, Pales­ti­na… Gaz­teon bete­beha­rra da, begi­ra­da gure zil­bo­rre­tik altxa­tu eta mun­du­ko aska­pen borro­ka eta herri bote­rea­ren espe­rien­tzie­ta­tik ikas­teaz bate­ra, inpe­ria­lis­moa­ren esku-har­tze eta erre­pre­sioaz ohar­tzea. Horre­ga­tik, Inter­na­zio­na­lis­moa gaz­te pres­pek­ti­ba­tik uler­tu eta lanean jarraitze­ko for­ma­kun­tza saioak anto­la­tu ditugu.

Alde Zaha­rre­ko Ernaik Maiatza­ren 11tik 15era Aste Inter­na­zio­na­lis­ta anto­la­tu du 7 Katu Gaztetxean.

Anto­la­tu, pen­tsa­tu eta irauli!

11 Herri Borro­ka bakarra!

BIL­BO­koAs­ka­pe­na Eus­kal Era­kun­de Internazionalista
https://​twit​ter​.com/​B​i​l​b​o​k​o​A​s​k​a​p​ena
https://​www​.face​book​.com/​b​i​l​b​o​k​o​.​a​s​k​a​p​ena
http://​bil​bo​koas​ka​pe​na​.word​press​.com/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *