Milaka langilek LABekin bat egin dugu Maiatzaren Lehenean

b_345_211_16777215_0___materiala_argazkiak_ekintzaSindikala_maiatzarenLehena_2015_15_05_01_donostia.png

"M1. LANGILEOK BORROKAN. Eus­kal Herria alda­ke­ta bidean" lelo­pean mila­ka lan­gi­le kale­ra ate­ra gara gaur, Maiatza­ren Lehe­na, LABek Eus­kal Herrian dei­tu­ta­ko mobi­li­za­zioe­kin bat egi­nez.

25 mobi­li­za­zio buru­tu ditu­gu Eus­kal Herri­ko herrial­de eta eskual­dee­tan alter­na­ti­bak badi­tu­gu­la alda­rri­katze­ko eta inpo­sa­tu nahi digu­ten ere­du neo­li­be­ra­la­ren kon­tra borro­katzen jarrai­tu­ko dugu­la ozen esa­te­ko.
Ain­hoa Etxai­de LABe­ko idaz­ka­ri nagu­sia Gas­teiz­ko mobi­li­za­zioan par­te har­tu du, eta ber­ta­tik LABen 40 urte­ko ibil­bi­dean ger­ta­tu ez den beza­la, orain­goen ere gure bide­tik ate­ratzea ez dute­la lor­tu­ko adie­ra­zi du. Inter­ben­tzio­ra­ren amaie­ran ger­tu­ra­tu­ta­ko jen­dea zorion­du nahi izan du inde­pen­den­tzia­ren eta sozia­lis­moa­ren borro­ka­rre­kin amai­tu nahi dute­nen amets gaiz­toa iza­tea­ga­tik.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: