«Erre­sis­ten­teen Egu­na Intxortan»

Api­ri­lak 18 zapatua
12:00etan Ongi Eto­rria: Harre­ra (Kirol­de­gia – Lo egi­te­ko tokia)
15:00etan Baz­ka­ria
17:00etan Bisi­ta gida­tua: Oroi­me­na His­to­ri­koa­ren Eus­kal Inter­pre­ta­zio Zen­troa http://​elge​ta​me​mo​ria​.com/
18:00etan Kale­ji­ra Anti­fa­xis­ta: Orkres­ta Elektrotxarangarekin
20:00etan Oroi­me­na­ren Gaua: Kon­tzer­tuak – Espa­loia Kafe Antzo­kia – Sarre­ra 5€
Inda­rrap, Gas­teiz (Ara­ba)
MKSol­dierZZ, Bil­bo (Biz­kaia)
La Medi­zi­nah, Bil­bo (Biz­kaia)
Bas­tar­d’s Noi­se, Bil­bo (Biz­kaia)

Api­ri­lak 19 domeka
10:30etan Harre­ra
10:30etan Azo­ka Memo­ria­lis­ta (II Edi­zioa) Memo­ria His­to­ri­ko­ko tal­deen mate­ria­len salmenta

11:00etan Guda­rien igoe­ra trintxeretara
11:30etan Erre­krea­zio popu­la­rra Intxor­ta­ko atean
12:30etan Martxa Elegetara
13:00etan Bizi diren guda­ri eta mili­zia­noei ome­nal­dia plazan
15:00etan Baz­ka­ria. Egun guz­tian zehar memo­ria his­to­ri­ko­ko tal­deen mate­rial azo­ka, tri­ki­ti­la­riak, Muga­riak gabe­lo txuntxu­ne­roak (txis­tu­la­riak), puz­ga­rriak, umeen gunea, etab.
Bi egu­ne­tan: Auto­ka­ra­ba­ren kon­tzen­tra­zioa, akan­patse­ko gunea, bisi­ta gidatuak.…

Anto­latzai­leak: Intxor­ta 1937 Kul­tur Elkartea 

Lagun­tzai­leak: Bur­di­nez­ko Gerri­koa, IpEH Anti­fa­xis­ta eta Sare Antifaxista 
Oroi­me­na, duin­ta­su­na eta borroka 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *