«Erre­sis­ten­teen Egu­na Intxortan»

Api­ri­lak 18 zapatua
12:00etan Ongi Eto­rria: Harre­ra (Kirol­de­gia – Lo egi­te­ko tokia)
15:00etan Baz­ka­ria
17:00etan Bisi­ta gida­tua: Oroi­me­na His­to­ri­koa­ren Eus­kal Inter­pre­ta­zio Zen­troa http://​elge​ta​me​mo​ria​.com/
18:00etan Kale­ji­ra Anti­fa­xis­ta: Orkres­ta Elektrotxarangarekin
20:00etan Oroi­me­na­ren Gaua: Kon­tzer­tuak – Espa­loia Kafe Antzo­kia – Sarre­ra 5€
Inda­rrap, Gas­teiz (Ara­ba)
MKSol­dierZZ, Bil­bo (Biz­kaia)
La Medi­zi­nah, Bil­bo (Biz­kaia)
Bas­tar­d’s Noi­se, Bil­bo (Biz­kaia)

Api­ri­lak 19 domeka
10:30etan Harre­ra
10:30etan Azo­ka Memo­ria­lis­ta (II Edi­zioa) Memo­ria His­to­ri­ko­ko tal­deen mate­ria­len salmenta

11:00etan Guda­rien igoe­ra trintxeretara
11:30etan Erre­krea­zio popu­la­rra Intxor­ta­ko atean
12:30etan Martxa Elegetara
13:00etan Bizi diren guda­ri eta mili­zia­noei ome­nal­dia plazan
15:00etan Baz­ka­ria. Egun guz­tian zehar memo­ria his­to­ri­ko­ko tal­deen mate­rial azo­ka, tri­ki­ti­la­riak, Muga­riak gabe­lo txuntxu­ne­roak (txis­tu­la­riak), puz­ga­rriak, umeen gunea, etab.
Bi egu­ne­tan: Auto­ka­ra­ba­ren kon­tzen­tra­zioa, akan­patse­ko gunea, bisi­ta gidatuak.…

Anto­latzai­leak: Intxor­ta 1937 Kul­tur Elkartea 

Lagun­tzai­leak: Bur­di­nez­ko Gerri­koa, IpEH Anti­fa­xis­ta eta Sare Antifaxista 
Oroi­me­na, duin­ta­su­na eta borroka 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.