«Erre­sis­ten­teen Egu­na Intxor­tan»

Api­ri­lak 18 zapa­tua
12:00etan Ongi Eto­rria: Harre­ra (Kirol­de­gia – Lo egi­te­ko tokia)
15:00etan Baz­ka­ria
17:00etan Bisi­ta gida­tua: Oroi­me­na His­to­ri­koa­ren Eus­kal Inter­pre­ta­zio Zen­troa http://​elge​ta​me​mo​ria​.com/
18:00etan Kale­ji­ra Anti­fa­xis­ta: Orkres­ta Elek­trotxa­ran­ga­re­kin
20:00etan Oroi­me­na­ren Gaua: Kon­tzer­tuak – Espa­loia Kafe Antzo­kia – Sarre­ra 5€
Inda­rrap, Gas­teiz (Ara­ba)
MKSol­dierZZ, Bil­bo (Biz­kaia)
La Medi­zi­nah, Bil­bo (Biz­kaia)
Bas­tar­d’s Noi­se, Bil­bo (Biz­kaia)

Api­ri­lak 19 dome­ka
10:30etan Harre­ra
10:30etan Azo­ka Memo­ria­lis­ta (II Edi­zioa) Memo­ria His­to­ri­ko­ko tal­deen mate­ria­len sal­men­ta

11:00etan Guda­rien igoe­ra trintxe­re­ta­ra
11:30etan Erre­krea­zio popu­la­rra Intxor­ta­ko atean
12:30etan Martxa Ele­ge­ta­ra
13:00etan Bizi diren guda­ri eta mili­zia­noei ome­nal­dia pla­zan
15:00etan Baz­ka­ria. Egun guz­tian zehar memo­ria his­to­ri­ko­ko tal­deen mate­rial azo­ka, tri­ki­ti­la­riak, Muga­riak gabe­lo txuntxu­ne­roak (txis­tu­la­riak), puz­ga­rriak, umeen gunea, etab.
Bi egu­ne­tan: Auto­ka­ra­ba­ren kon­tzen­tra­zioa, akan­patse­ko gunea, bisi­ta gida­tuak.…

Anto­latzai­leak: Intxor­ta 1937 Kul­tur Elkar­tea

Lagun­tzai­leak: Bur­di­nez­ko Gerri­koa, IpEH Anti­fa­xis­ta eta Sare Anti­fa­xis­ta
Oroi­me­na, duin­ta­su­na eta borro­ka

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *