Inter­na­zio­na­lis­tak gare­la­ko #bri­ga­da­k15- Askapena

Borro­ka, kon­pro­mi­so inter­na­zio­na­lis­ta ile­ga­li­za­tu, espetxe­ra­tu nahi duten hone­tan, Aska­pe­na­ko kideok gurean tin­ko jarraitzen dugu. Horre­ga­tik herrion arte­ko xamur­ta­sun eta elkar­ta­sun zubiak erai­ki, eta aska­pe­na borro­ka espe­rien­tziak eza­gutze­ko #brigadak15 aurre­ra ate­ratze­ko apus­tua­re­kin jarraitzen dugu. 

Aurre­ko urtee­tan borro­ka hel­mu­ga berriak mar­ka­tu ditu­gu, eta bai­ta uda­ra hone­tan ere! Orain­go hone­tan 4 bri­ga­da berri anto­la­tu ditu­gu: Gali­zia, Mexi­ko, Bra­sil eta Kurdistan
Hemen bri­ga­da haue­tan iku­si eta bizi ahal izan­go duzu­na labur labur azal­du­ta aur­ki­tu­ko duzu. 

Haue­kin bate­ra orain arte­ko bri­ga­dak ere indar­tze­ko apus­tua egi­ten dugu eta beraz, bes­te uda­ra batez,Saha­ra, Pales­ti­na, Gaz­te­la, Herrial­de Kata­la­nak, Argen­ti­na, Uru­guay, Boli­via eta Vene­zue­lako egu­ne­ro­ko borro­ka, haus­nar­ke­ta eta aska­pe­na pro­ze­suak ber­ta­tik ber­ta­ra eza­gutze­ko gon­bi­da­pe­na luza­tu nahi dizugu.

INFO + www.aska​pe​na​.org/​e​u​/​b​r​i​g​a​d​a​k​/​b​r​i​g​a​d​a​k15 lotu­ran aur­ki­tu­ko duzu.

Hemen­dik gure­kin bate­ra herrion arte­ko elkar­ta­sun sua bizi­rik man­ten­du, eli­ka­tu eta zabal­tze­ra gon­bi­da­tu nahi zai­tu­gu. Ize­na ema­te­ko edo zalan­tza­rik badu­zu idatzi [email protected]​askapena.​org helbidera.

Bri­ga­dis­ta iza­tea gure herrien aska­pe­nean borro­kan ari gare­non arte­ko harre­ma­nak erai­kitzea delako.…

Gora borro­ka internazionalista!

Gora bri­ga­dis­tak!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.