Inter­na­zio­na­lis­tak gare­la­ko #bri­ga­da­k15- Askapena

Borro­ka, kon­pro­mi­so inter­na­zio­na­lis­ta ile­ga­li­za­tu, espetxe­ra­tu nahi duten hone­tan, Aska­pe­na­ko kideok gurean tin­ko jarraitzen dugu. Horre­ga­tik herrion arte­ko xamur­ta­sun eta elkar­ta­sun zubiak erai­ki, eta aska­pe­na borro­ka espe­rien­tziak eza­gutze­ko #brigadak15 aurre­ra ate­ratze­ko apus­tua­re­kin jarraitzen dugu. 

Aurre­ko urtee­tan borro­ka hel­mu­ga berriak mar­ka­tu ditu­gu, eta bai­ta uda­ra hone­tan ere! Orain­go hone­tan 4 bri­ga­da berri anto­la­tu ditu­gu: Gali­zia, Mexi­ko, Bra­sil eta Kurdistan
Hemen bri­ga­da haue­tan iku­si eta bizi ahal izan­go duzu­na labur labur azal­du­ta aur­ki­tu­ko duzu. 

Haue­kin bate­ra orain arte­ko bri­ga­dak ere indar­tze­ko apus­tua egi­ten dugu eta beraz, bes­te uda­ra batez,Saha­ra, Pales­ti­na, Gaz­te­la, Herrial­de Kata­la­nak, Argen­ti­na, Uru­guay, Boli­via eta Vene­zue­lako egu­ne­ro­ko borro­ka, haus­nar­ke­ta eta aska­pe­na pro­ze­suak ber­ta­tik ber­ta­ra eza­gutze­ko gon­bi­da­pe­na luza­tu nahi dizugu.

INFO + www.aska​pe​na​.org/​e​u​/​b​r​i​g​a​d​a​k​/​b​r​i​g​a​d​a​k15 lotu­ran aur­ki­tu­ko duzu.

Hemen­dik gure­kin bate­ra herrion arte­ko elkar­ta­sun sua bizi­rik man­ten­du, eli­ka­tu eta zabal­tze­ra gon­bi­da­tu nahi zai­tu­gu. Ize­na ema­te­ko edo zalan­tza­rik badu­zu idatzi [email protected]​askapena.​org helbidera.

Bri­ga­dis­ta iza­tea gure herrien aska­pe­nean borro­kan ari gare­non arte­ko harre­ma­nak erai­kitzea delako.…

Gora borro­ka internazionalista!

Gora bri­ga­dis­tak!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *