Gaz­teon­tza­ko lan esku­bi­deen gida­ren aurkezpena

gida tx
Dato­rren oste­gu­nean, Iru­ñe­rria­ko Ernaik LABe­kin bate­ra ” Gaz­teon­tza­ko lan esku­bi­deen gida” aur­kez­tu asmo dugu, kapi­ta­lis­moak kon­de­natzen gatuen pre­ka­rie­ta­tea­ri aurre egi­te­ko ezin­bes­te­ko balia­bi­dea. Gure esku­bi­deak eza­gutzea beha­rrez­koa bai­ta lan­gi­le kon­tzien­tziaz jabe­tu eta anto­la­ke­tan aurre­ra egi­te­ko, bai­ta per­tso­nen zer­bitzu­ra egon­go den Eus­kal Herri­ra­ko ere­du poli­ti­ko, sozial eta eko­no­mi­ko berri bat erai­kitze­ko ere!

Aur­kez­pe­na Urta­rri­lak 22, 18:00etan LABe­ko Are­to Gorrian izan­go da.

ANIMA ZAITEZ ETA ZURE ESKUBIDEAK GAURDANIK BORROKATU!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *