Bil­bo­ko Aste nagu­sia: Zezen­ke­ten aur­ka­ko manifestazioak

Aste Nagu­sian zeze­nei ezar­tzen zaien tor­tu­ra gupi­da­ga­bea ber­tan behe­ra uzte­ko mani­fes­ta­zioak egin­go dira; eta berri­ro ere Eguz­kik par­te har­tze­ko deia zabal­du nahi du

Aste Nagu­sian zeze­nei ezar­tzen zaien tor­tu­ra gupi­da­ga­bea ber­tan behe­ra uzte­ko mani­fes­ta­zioak egin­go dira; eta berri­ro ere Eguz­kik par­te har­tze­ko deia zabal­du nahi du, ikus­ki­zun anker horren irau­pe­na indar­ga­betze alde­ra. Sala­ke­ta ekin­tzak ondo­ren­go egu­ne­tan izan­go dira: Igan­dea 19: 17:00etan Bil­bo­ko Vis­ta Ale­gre zezen plazan.

Osti­ra­la 24: 17:00etan Bil­bo­ko Vis­ta Ale­gre zezen pla­zan. Larun­ba­ta 25: 19:30ean Moyua pla­zan. Eguz­kin Era­kun­de Eko­lo­gis­tan, uste dugu hamai­ka arra­zoi dagoe­la ikus­ki­zun mota horien aur­ka egoteko.

Izan ere, ani­ma­lien esku­bi­de urra­ke­ta eten­ga­bea iza­nik, eta iza­ki bizi­du­nen sufri­men­du eta lai­doa era­gi­teaz gain, diru publi­koa­ren xahutze larria iru­ditzen zai­gu. ANIMALIENGANAKO INDAKERIARIK GABEKO JAI ETA KULTURA BATEN ALDE!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *