Maiatza­ren Lehe­ne­ko deial­diak

Hego Uri­be-Arra­tia: Arri­go­rria­ga, 13:00etan Arga­la pla­za

Tolo­sa-Goie­rri: Tolo­sa, 12:00etan, Trian­ge­lu pla­za.

Gas­teiz-Lau­ta­da: Gas­teiz, 12:30etan, Bil­bo pla­za.

Oar­so-Bida­soa: Irun, 12:00etan, Mos­ku pla­za.

Saka­na-Larraun: Altsa­su, 12:00etan, Foruen pla­za.

Bus­tu­rial­dea-Lea Arti­bai: Lekei­tio, 13:00etan Esko­la­pe­tik. Ger­ni­ka, 12:30etan Mer­ku­rio pla­za.

Kos­ta-Uro­la. Azkoi­tia, 12:30etan Herri­ko pla­za.

Debal­dea: Eibar, 12:00etan, Unza­ga pla­za.

Donos­tia-Her­na­ni: Donos­tia, 12:30etan Bule­ba­rrean.

Iru­ñeal­dea-Piri­neo­ak : Iru­ñea, 12:00etan Udal pla­za.

Aia­ra: Lau­dio, 12:00etan, Lamu­za pla­za.

Duran­gal­dea: Duran­go, 12:30etan, Txi­ki-Otae­gi pla­za.

Ezke­rral­dea: Ses­tao 12:00etan Las Lla­nas fut­bol zelaia.

Esku­mal­dea: Astra­bu­dua, 12:00etan, Josu Murue­ta pla­za.

Bil­bo: Bil­bo, 11:30etan, Zabal­bu­ru pla­za.

Errio­xa: Oion, 12:30etan, Pla­za.

Erdial­de Erri­be­ra: Liza­rra 12:00etan San­tia­go pla­za. Tafa­lla 12:00etan Pla­ze­ta de las Pul­gas. Tute­ra, 12:00etan, Pla­za de los Fue­ros.

Ipar Eus­kal Herria: Baio­na, 10etan Reduit pla­za. Mau­le 11etan Gurutze Xurian Hen­daia 11.30etan «Cham­pion» han­dian

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *