Maiatza­ren Lehe­ne­ko deialdiak

Hego Uri­be-Arra­tia: Arri­go­rria­ga, 13:00etan Arga­la plaza

Tolo­sa-Goie­rri: Tolo­sa, 12:00etan, Trian­ge­lu plaza.

Gas­teiz-Lau­ta­da: Gas­teiz, 12:30etan, Bil­bo plaza.

Oar­so-Bida­soa: Irun, 12:00etan, Mos­ku plaza.

Saka­na-Larraun: Altsa­su, 12:00etan, Foruen plaza.

Bus­tu­rial­dea-Lea Arti­bai: Lekei­tio, 13:00etan Esko­la­pe­tik. Ger­ni­ka, 12:30etan Mer­ku­rio plaza.

Kos­ta-Uro­la. Azkoi­tia, 12:30etan Herri­ko plaza.

Debal­dea: Eibar, 12:00etan, Unza­ga plaza.

Donos­tia-Her­na­ni: Donos­tia, 12:30etan Bulebarrean.

Iru­ñeal­dea-Piri­neo­ak : Iru­ñea, 12:00etan Udal plaza.

Aia­ra: Lau­dio, 12:00etan, Lamu­za plaza.

Duran­gal­dea: Duran­go, 12:30etan, Txi­ki-Otae­gi plaza.

Ezke­rral­dea: Ses­tao 12:00etan Las Lla­nas fut­bol zelaia.

Esku­mal­dea: Astra­bu­dua, 12:00etan, Josu Murue­ta plaza.

Bil­bo: Bil­bo, 11:30etan, Zabal­bu­ru plaza.

Errio­xa: Oion, 12:30etan, Plaza.

Erdial­de Erri­be­ra: Liza­rra 12:00etan San­tia­go pla­za. Tafa­lla 12:00etan Pla­ze­ta de las Pul­gas. Tute­ra, 12:00etan, Pla­za de los Fueros.

Ipar Eus­kal Herria: Baio­na, 10etan Reduit pla­za. Mau­le 11etan Gurutze Xurian Hen­daia 11.30etan «Cham­pion» handian

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.