Mue­re en Baio­na el exi­lia­do polí­ti­co Her­na­nia­rra Jose Mari Alda­so­ro «Piper»

¡AGUR ETA OHORE PIPER!

1970. ure­tik her­na­ni­tik alde egin behar izan zuen Ipar Eus­kal Herri­ra Jose Mari Alda­so­ro Artola‑k. 41 urte etxe­tik kan­po eman ostean, aspal­di­tik pai­ratzen zuen dia­be­te­sa dela eta 80 urte zitue­la hil da Baionan.

Une gogor haue­tan Etxe­rat elkar­te­tik gure babe­sa eta elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi dio­gu Jose Mari­ren seni­de eta ger­tu­koei. Horre­la­ko egoe­rak berri­ro ger­ta ez dai­te­zen, eus­kal erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen esku­bi­dean erres­pe­ta dai­te­zen exijitzen dugu berri­ro ere.

Esa­tea ere, dato­rren asteaz­ke­nean azken agu­rra egin­go zaio­la Alda­so­ro­ri Her­na­ni­ko Orbe­go­zo tanatorioan.

Jose Mari Alda­so­ro «Piper» ihes­la­ri poli­ti­ko her­na­nia­rra gaur goi­zean hil da Baionan

80 urte­re­kin hil den Alda­so­rok, 1970an alde egin behar izan zuen Her­na­ni­tik eta osa­sun ara­zoak zituen aspalditik.

02/​01/​2012 19:38:00

BAIONA-. Etxe­rat-ek eza­gutze­ra eman due­nez, Jose Mari Alda­so­ro «Piper» ihes­la­ri poli­ti­ko her­na­nia­rra gaur goi­zean hil da Baionan.

1970an Her­na­ni­tik alde egin behar izan zuen Ipar Eus­kal Herri­ra Alda­so­rok eta 41 urte eman ditu etxe­tik kan­po. Jaki­na­ra­zi dute­nez, aspal­di­tik pai­ratzen zuen dia­be­te­sa eta 80 urte zitue­la hil da Baionan.

Etxe­rat elkar­te­tik babe­sa eta elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi izan die­te Alda­so­ro­ren seni­de eta ger­tu­koei. Aldi berean, horre­la­ko egoe­rak berri­ro ger­ta ez dai­te­zen, eus­kal erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen esku­bi­deak erres­pe­tatzea exiji­tu dute berriro.

Dato­rren asteaz­ke­nean azken agu­rra eman­go dio­te Alda­so­ro­ri Her­na­ni­ko Orbe­go­zo tanatorioan.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *