Lati­noa­me­ri­ka­ko pro­ze­su sozia­lak azter­gai Bil­bon bihar

Jar­du­nal­dia-Jor­na­da

«Eral­da­ke­ta poli­ti­ko eta sozia­le­ko pro­ze­suak Lati­noa­me­ri­kan eta ekar­pen sindikala»

Otsai­lak 1 de febre­ro, 9:30etan Biz­kai­ko Batzar Nagu­sian (Hur­ta­do de Ame­za­ga, 6) BILBO

Hiz­la­riak-Ponen­tes

Juan Cas­ti­llo, Coor­di­na­dor Nacio­nal del PIT-CNT de Uruguay

Julio C. Gam­bi­na, pro­fe­sor de uni­ver­si­dad e inte­gran­te de la cen­tral sin­di­cal argen­ti­na CTA

Egi­ta­raua iku­si-Ver el programa

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.