Arra­za­ke­ria­ren Aur­ka­ko Nazioar­te­ko Egu­na- Sare Antifaxista

«Etor­ki­nik sobe­ran ez !! Arra­zis­tak sobe­ran bai !!
«Udon­do Gaz­tetxea (Leioa * Bizkaia)
Martxoak 10, Larun­ba­ta

20:30etan * Kontzertuak:
Bur­din­kaia + Arta­za Com­bat + B.C. Bombs
Sarre­ra 4€

Sarre­ra Ore­dain­du tal­deei Errespetatu.
Kon­tzer­tuak bukatze­ra­koan musi­ka Anti­fa­xis­ta egon­go da.
Ani­ma zai­tez eta zatoz !!

Tokia: Udon­do Gaz­tetxea, Udon­do Auzoa (Leioa * Bizkaia).
http://​maps​.goo​gle​.es/​m​a​p​s​/​m​s​?​h​l​=​e​s​&​i​e​=​U​T​F​8​&​m​s​a​=​0​&​l​l​=​4​3​.​3​2​1​7​0​4​,​-​2​.​9​8​8​4​7​4​&​s​p​n​=​0​.​0​0​4​3​4​8​,​0​.​0​1​1​3​3​&​z​=​1​7​&​m​s​i​d​=​1​1​5​0​4​1​4​7​7​1​0​9​5​6​2​6​2​5​1​6​4​.​0​0​0​4​5​5​a​9​c​c​a​c​a​7​c​8​e​6​da8
Par­ki­na dago.
Nola hel­du: Leioa Metro Geltokia.
Gel­to­ki­tik irten eta Leioa erre­pi­dea jarrai­tuz 5 minutura.
http://​udon​do​gaz​tetxea​.blogs​pot​.com/

Anto­latzai­leak: Udon­do Gaz­tetxea, Sare Anti­fa­xis­ta, Bird trouble
Stop Arrazakeria !!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.