Arra­za­ke­ria­ren Aur­ka­ko Nazioar­te­ko Egu­na- Sare Antifaxista

«Etor­ki­nik sobe­ran ez !! Arra­zis­tak sobe­ran bai !!
«Udon­do Gaz­tetxea (Leioa * Bizkaia)
Martxoak 10, Larun­ba­ta

20:30etan * Kontzertuak:
Bur­din­kaia + Arta­za Com­bat + B.C. Bombs
Sarre­ra 4€

Sarre­ra Ore­dain­du tal­deei Errespetatu.
Kon­tzer­tuak bukatze­ra­koan musi­ka Anti­fa­xis­ta egon­go da.
Ani­ma zai­tez eta zatoz !!

Tokia: Udon­do Gaz­tetxea, Udon­do Auzoa (Leioa * Bizkaia).
http://​maps​.goo​gle​.es/​m​a​p​s​/​m​s​?​h​l​=​e​s​&​i​e​=​U​T​F​8​&​m​s​a​=​0​&​l​l​=​4​3​.​3​2​1​7​0​4​,​-​2​.​9​8​8​4​7​4​&​s​p​n​=​0​.​0​0​4​3​4​8​,​0​.​0​1​1​3​3​&​z​=​1​7​&​m​s​i​d​=​1​1​5​0​4​1​4​7​7​1​0​9​5​6​2​6​2​5​1​6​4​.​0​0​0​4​5​5​a​9​c​c​a​c​a​7​c​8​e​6​da8
Par­ki­na dago.
Nola hel­du: Leioa Metro Geltokia.
Gel­to­ki­tik irten eta Leioa erre­pi­dea jarrai­tuz 5 minutura.
http://​udon​do​gaz​tetxea​.blogs​pot​.com/

Anto­latzai­leak: Udon­do Gaz­tetxea, Sare Anti­fa­xis­ta, Bird trouble
Stop Arrazakeria !!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *