Mue­re en Baio­na el exi­lia­do polí­ti­co Her­na­nia­rra Jose Mari Alda­so­ro «Piper»

¡AGUR ETA OHORE PIPER!

1970. ure­tik her­na­ni­tik alde egin behar izan zuen Ipar Eus­kal Herri­ra Jose Mari Alda­so­ro Artola‑k. 41 urte etxe­tik kan­po eman ostean, aspal­di­tik pai­ratzen zuen dia­be­te­sa dela eta 80 urte zitue­la hil da Baionan.

Une gogor haue­tan Etxe­rat elkar­te­tik gure babe­sa eta elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi dio­gu Jose Mari­ren seni­de eta ger­tu­koei. Horre­la­ko egoe­rak berri­ro ger­ta ez dai­te­zen, eus­kal erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen esku­bi­dean erres­pe­ta dai­te­zen exijitzen dugu berri­ro ere.

Esa­tea ere, dato­rren asteaz­ke­nean azken agu­rra egin­go zaio­la Alda­so­ro­ri Her­na­ni­ko Orbe­go­zo tanatorioan.

Jose Mari Alda­so­ro «Piper» ihes­la­ri poli­ti­ko her­na­nia­rra gaur goi­zean hil da Baionan

80 urte­re­kin hil den Alda­so­rok, 1970an alde egin behar izan zuen Her­na­ni­tik eta osa­sun ara­zoak zituen aspalditik.

02/​01/​2012 19:38:00

BAIONA-. Etxe­rat-ek eza­gutze­ra eman due­nez, Jose Mari Alda­so­ro «Piper» ihes­la­ri poli­ti­ko her­na­nia­rra gaur goi­zean hil da Baionan.

1970an Her­na­ni­tik alde egin behar izan zuen Ipar Eus­kal Herri­ra Alda­so­rok eta 41 urte eman ditu etxe­tik kan­po. Jaki­na­ra­zi dute­nez, aspal­di­tik pai­ratzen zuen dia­be­te­sa eta 80 urte zitue­la hil da Baionan.

Etxe­rat elkar­te­tik babe­sa eta elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi izan die­te Alda­so­ro­ren seni­de eta ger­tu­koei. Aldi berean, horre­la­ko egoe­rak berri­ro ger­ta ez dai­te­zen, eus­kal erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen esku­bi­deak erres­pe­tatzea exiji­tu dute berriro.

Dato­rren asteaz­ke­nean azken agu­rra eman­go dio­te Alda­so­ro­ri Her­na­ni­ko Orbe­go­zo tanatorioan.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *