«Behar ez dugun» AHT-ren aur­ka­ko mani­fes­ta­zioa egin dute

AzkenEzkahg.jpg
Duran­go­ko kalee­tan barre­na egin den mani­fes­ta­zioa. (Jua­nan RUIZ/​ARGAZKI PRESS)

DURANGO-. AHT Gel­di­tu! Elkar­la­nak dei­tu­ta, ehun­ka lagun bil­du dira Duran­gon Abia­du­ra Han­di­ko Tre­na­ri (AHT) ezez­koa adierazteko.

Ertzain­tza hur­bil-hur­bi­le­tik zela­tan edu­ki eta gero, mani­fes­ta­zioa amai­tu­ta sala­tu dute­nez, hain­ba­tek «gure herri­ra pro­gre­soa tre­na­re­kin» dato­rre­la «sal­du nahi» iza­tea arbuia­tu du Mila Elor­za bozeramaleak.

«Bai­na ez gara kapa­zak –azal­du du, iro­niaz– pro­gre­so hori gure begie­kin ikus­te­ko. Ez gara horre­ta­ra­ko kapa­zak, ez gai­ta­sun fal­ta­ga­tik, fal­tsua dela­ko baizik».

Esan due­nez, «poli­ti­ka­rien eta zen­bait enpre­sa­ren asmoak hor­ma baten aur­ka egin du tupust. Errea­li­ta­tea­ren hor­ma­ren aur­ka. Herri baten ezetza, eta mer­ka­tu kapi­ta­lis­ta­ren txo­ko guz­tie­tan kol­pa­tu duen krisia».

Kri­si garaian gai­ne­ra, makro­proiek­tua­ri eskai­ni­ta­ko aurre­kon­tua %27 gora egin due­nean, haren aur­ka egi­ten jarraitze­ko deia egin dute.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *