″Made in Israel″ jos­tai­luei uko egi­nez Israe­li boi­ko­ta egi­te­ra dei­tu dute jen­dar­tea- Askapena

Eus­kal Herrian dau­den jos­tai­lu den­da asko­tan Israe­len egin­da­ko jos­tai­luak sal­tzen dituz­te. Egoe­ra horri aurre egi­te­ko Pales­ti­na­ren alde­ko kon­tzen­tra­zioa egin­go dute bihar Indautxu­ko Ima­gi­na­rium den­da aurrean, ″Ez jolas­tu Pales­ti­na­rren zapal­kun­tza­re­kin!″ lemapean.

Boi­kot kan­pai­nak bes­te hain­bat balia­bi­de­re­kin bate­ra pre­sio tres­na era­gin­ko­rrak dira. Horre­taz balia­tuz, Israe­li boi­ko­ta egin­go dio­te bihar Indautxun dagoen Ima­gi­na­rium den­da aurrean kon­tzen­tra­zio bat egi­nez. Bate­ratzea arratsal­de­ko 19:00etan izan­go da eta ber­tan, den­da honek Israe­len egin­da­ko jos­tai­luak sal­tzen ditue­la sala­tu­ko dute.

Eus­kal Herria Pales­ti­na Sarea da eki­me­na­ren anto­latzai­lea eta Ima­gi­na­rium, Afe­de edo Toys­rus beza­la­ko jos­tai­lu den­den aur­ka ager­tu da ″jos­tai­luak hau­rren hez­kun­tza­ra­ko fun­tsez­koak iza­nik, onar­te­zi­na dela­ko gerra kri­me­nak egi­ten dituen esta­tu baten lan­te­gie­tan erai­ki­ta­ko jos­tai­luak saltzea″.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *