″Made in Israel″ jos­tai­luei uko egi­nez Israe­li boi­ko­ta egi­te­ra dei­tu dute jen­dar­tea- Askapena

Eus­kal Herrian dau­den jos­tai­lu den­da asko­tan Israe­len egin­da­ko jos­tai­luak sal­tzen dituz­te. Egoe­ra horri aurre egi­te­ko Pales­ti­na­ren alde­ko kon­tzen­tra­zioa egin­go dute bihar Indautxu­ko Ima­gi­na­rium den­da aurrean, ″Ez jolas­tu Pales­ti­na­rren zapal­kun­tza­re­kin!″ lemapean.

Boi­kot kan­pai­nak bes­te hain­bat balia­bi­de­re­kin bate­ra pre­sio tres­na era­gin­ko­rrak dira. Horre­taz balia­tuz, Israe­li boi­ko­ta egin­go dio­te bihar Indautxun dagoen Ima­gi­na­rium den­da aurrean kon­tzen­tra­zio bat egi­nez. Bate­ratzea arratsal­de­ko 19:00etan izan­go da eta ber­tan, den­da honek Israe­len egin­da­ko jos­tai­luak sal­tzen ditue­la sala­tu­ko dute.

Eus­kal Herria Pales­ti­na Sarea da eki­me­na­ren anto­latzai­lea eta Ima­gi­na­rium, Afe­de edo Toys­rus beza­la­ko jos­tai­lu den­den aur­ka ager­tu da ″jos­tai­luak hau­rren hez­kun­tza­ra­ko fun­tsez­koak iza­nik, onar­te­zi­na dela­ko gerra kri­me­nak egi­ten dituen esta­tu baten lan­te­gie­tan erai­ki­ta­ko jos­tai­luak saltzea″.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.