Sala­ke­ta: Era­so faxis­tak !! Nafa­rroa- Sare Antifaxista

Sala­ke­ta: Era­so faxis­tak !! Nafarroa

Aez­ko * E.H
Aez­kon, «Falan­ge y tra­di­cion» itxu­ra­ko paz­ki­nen ager­ke­ta salatzen dute, bai­na hona­ko hau R.A.N.A. ize­nean sina­tua dator.Ekintza hau, Nafa­rroan, hau­tez­kun­de kan­pai­nian ger­ta­tu­ta­koei gehi­tu behar zaio.

Amaiur-en aur­ka­ko mar­go­ke­tak boz­ka egu­nean, Itu­rra­man eta Irunberrin
http://​www​.atea​ki​re​ki​.com/​2​0​1​1​/​1​1​/​a​m​a​i​u​r​-​e​n​-​a​u​r​k​a​k​o​-​m​a​r​g​o​k​e​t​a​k​-​b​o​z​k​a​.​h​tml

Ira­ti Irratia.
http://​ira​tii​rra​tia​.net/
Mp3: http://euskalherria.indymedia.org/media/2011/11//77977.mp3

Sare Info:
http://​sarean​ti​fa​xis​ta​.blogs​pot​.com/​2​0​1​1​/​1​1​/​s​a​l​a​k​e​t​a​-​e​r​a​s​o​-​f​a​x​i​s​t​a​k​-​n​a​f​a​r​r​o​a​.​h​tml

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *