Kukutza sale maña­na a las calles, para pro­tes­tar por la ame­na­za de derri­bo del gaz­tetxe- Sare Antifaxista

Kukutza denun­cia que el Ayun­ta­mien­to «no ha mos­tra­do volun­tad algu­na» para solu­cio­nar el problema

Kukutza gaz­tetxea * E.H
Kukutza gaz­tetxea ha con­vo­ca­do una mani­fes­ta­ción este vier­nes en la Pla­za de Rekal­de para denun­ciar la «inmi­nen­te ame­na­za de des­alo­jo y derri­bo», con­tra las cua­les el Ayun­ta­mien­to «no ha mos­tra­do volun­tad algu­na para solu­cio­nar el problema».

Caze­ro­la­da vier­nes 9 sep­tiem­bre 20:00h Pla­za de Errekalde.

Bil­bo­ko Uda­lak Kukutza gaz­tetxea erais­te­ko bai­me­na sina­tu du.
Erre­kal­de auzoan dagoen gaz­tetxea botatze­ko udal bai­me­na atzo izen­pe­tu zuten, eta epai­leak erai­ki­na hus­te­ko agin­dua ema­te­ko zain dau­de. Bihar­ko mani­fes­ta­zioa dei­tu du Kukutzak.
http://​www​.gara​.net/​a​z​k​e​n​a​k​/​0​9​/​2​8​9​6​0​0​/​e​u​/​B​i​l​b​o​k​o​-​U​d​a​l​a​k​-​K​u​k​u​t​z​a​-​g​a​z​t​e​t​x​e​a​-​e​r​a​i​s​t​e​k​o​-​b​a​i​m​e​n​a​-​s​i​n​a​t​u​-du

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.