Bihar Uztai­la­ren 22an CocaColare​n kon­tra­ko nazioartek​o egu­na, Eus­kal Heriak KK-Kola­ri EZ!!! – Askapena

Berriz ere, Uztai­la­ren 22an elkar­ta­su­na­re­kin hitzor­du bat dau­ka­gu, hain zuzen ere, Coca­Co­la­ri gure mes­pretxua adie­raz­te­koa. Link-ean dauz­ka­zue Sina­trai­nal kolon­biar sin­di­ka­tuak egi­ni­ko txos­te­na kan­pai­na honen zer­ga­tien datu guz­tie­kin. Eta hemen Eus­kal Herri­ra­ko guk pres­ta­tu­ta­ko esku orria eta kartela.
Pro­duk­tu honen mar­ke­ting-aren atzean erail­da­ko sin­di­ka­lis­tak, ihes egin­da­koak eta kale­ra­tuak dau­de eta horre­ga­tik eus­kal herri­ta­rron­tzat tra­gu txa­rra da KK- Kola, ezin dugu iren­tsi. Uztai­la­ren 22an urte osoan zehar bezala:
Eus­kal Herriak KK Cola­ri EZ!!!
herriok independentzia!!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.