Bihar Uztai­la­ren 22an CocaColare​n kon­tra­ko nazioartek​o egu­na, Eus­kal Heriak KK-Kola­ri EZ!!! – Askapena

Berriz ere, Uztai­la­ren 22an elkar­ta­su­na­re­kin hitzor­du bat dau­ka­gu, hain zuzen ere, Coca­Co­la­ri gure mes­pretxua adie­raz­te­koa. Link-ean dauz­ka­zue Sina­trai­nal kolon­biar sin­di­ka­tuak egi­ni­ko txos­te­na kan­pai­na honen zer­ga­tien datu guz­tie­kin. Eta hemen Eus­kal Herri­ra­ko guk pres­ta­tu­ta­ko esku orria eta kartela.
Pro­duk­tu honen mar­ke­ting-aren atzean erail­da­ko sin­di­ka­lis­tak, ihes egin­da­koak eta kale­ra­tuak dau­de eta horre­ga­tik eus­kal herri­ta­rron­tzat tra­gu txa­rra da KK- Kola, ezin dugu iren­tsi. Uztai­la­ren 22an urte osoan zehar bezala:
Eus­kal Herriak KK Cola­ri EZ!!!
herriok independentzia!!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *