43. Urteu­rre­na, Txa­bi Etxe­ba­rrie­ta – Sare Antifaxista

Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa alda­rri­ka­tu du ezker aber­tza­leak Alde Zaharrean.

“Borro­ka­ren bide­tik, Inde­pen­den­tzia eta Sozia­lis­mo­runtz” lelo­pean buru­tu du eki­tal­di poli­ti­ko bat ezker aber­tza­leak gaur arratsal­dean Alde Zaha­rrean. Herri hau demo­kra­zia­ra era­man­go duen pro­ze­su demo­kra­ti­koa­ren alde udal hau­tes­kun­dee­tan era­kutsi­ta­ko inda­rrak bide­ratze­ko deia zabal­du dute. Gaur 43 urte bete dira Guar­dia Zibi­lak Txa­bi Etxe­ba­rrie­ta hil zue­la eta honen eta bere anaia­ren Jose Anto­nio Etxe­ba­rrie­ta­ren esku­za­bal­ta­su­na eta Eus­kal Herria­ren alde eman­da­ko apor­ta­zioa azpi­ma­rra­tu dute.

Txa­bi Etxe­ba­rrie­ta, faxis­moa­ren biktima
Oroi­me­na, duin­ta­su­na eta borroka !!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *