43. Urteu­rre­na, Txa­bi Etxe­ba­rrie­ta – Sare Antifaxista

Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa alda­rri­ka­tu du ezker aber­tza­leak Alde Zaharrean.

“Borro­ka­ren bide­tik, Inde­pen­den­tzia eta Sozia­lis­mo­runtz” lelo­pean buru­tu du eki­tal­di poli­ti­ko bat ezker aber­tza­leak gaur arratsal­dean Alde Zaha­rrean. Herri hau demo­kra­zia­ra era­man­go duen pro­ze­su demo­kra­ti­koa­ren alde udal hau­tes­kun­dee­tan era­kutsi­ta­ko inda­rrak bide­ratze­ko deia zabal­du dute. Gaur 43 urte bete dira Guar­dia Zibi­lak Txa­bi Etxe­ba­rrie­ta hil zue­la eta honen eta bere anaia­ren Jose Anto­nio Etxe­ba­rrie­ta­ren esku­za­bal­ta­su­na eta Eus­kal Herria­ren alde eman­da­ko apor­ta­zioa azpi­ma­rra­tu dute.

Txa­bi Etxe­ba­rrie­ta, faxis­moa­ren biktima
Oroi­me­na, duin­ta­su­na eta borroka !!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.