Gose gre­ban dau­den 4 pre­so maputxei elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko elka­rre­ta­ratzea Bil­bon

Aska­pe­nak, Komi­te Inter­na­zio­na­lis­tak eta Sare Anti­fa­xis­tak dei­tu­ta 20 lagu­nek elka­rre­ta­ratzea buru­tu izan dute gaur Bil­bon, BBVA-ren egoitza­ren aurrean.

80 egun gose gre­ban eta ospi­ta­li­za­tu­ta dau­den 4 pre­so maputxei sos­ten­gua ema­te­ko asmoa­re­kin, «Maputxe herria­re­kin elkar­ta­su­na» eta «80 egun gose gre­ban» zio­ten kar­te­le­kin bat egin dute mili­tan­te inter­na­zio­na­lis­tek nazioar­te­ko deial­dia­re­kin.

Kon­zen­tra­zioa hasi bezain pron­to bi ertzai­nek pan­kar­ta­ren atzean egon diren hiru lagun iden­ti­fi­ka­tu dituz­te.

Car­ta públi­ca de los pre­sos mapu­che en huel­ga de ham­bre

Escu­char la entre­vis­ta rea­li­za­da en el día de hoy en Radio Neder­land con una fami­liar de Ramón Llan­qui­leo

Moti­vos de la huel­ga de ham­bre de los pre­sos mapu­che

Comu­ni­ca­do de los fami­lia­res

Comu­ni­ca­do de Aska­pe­na eus­ka­raz y en cas­te­llano

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *