Gose gre­ban dau­den 4 pre­so maputxei elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko elka­rre­ta­ratzea Bilbon

Aska­pe­nak, Komi­te Inter­na­zio­na­lis­tak eta Sare Anti­fa­xis­tak dei­tu­ta 20 lagu­nek elka­rre­ta­ratzea buru­tu izan dute gaur Bil­bon, BBVA-ren egoitza­ren aurrean.

80 egun gose gre­ban eta ospi­ta­li­za­tu­ta dau­den 4 pre­so maputxei sos­ten­gua ema­te­ko asmoa­re­kin, «Maputxe herria­re­kin elkar­ta­su­na» eta «80 egun gose gre­ban» zio­ten kar­te­le­kin bat egin dute mili­tan­te inter­na­zio­na­lis­tek nazioar­te­ko deialdiarekin.

Kon­zen­tra­zioa hasi bezain pron­to bi ertzai­nek pan­kar­ta­ren atzean egon diren hiru lagun iden­ti­fi­ka­tu dituzte.

Car­ta públi­ca de los pre­sos mapu­che en huel­ga de hambre

Escu­char la entre­vis­ta rea­li­za­da en el día de hoy en Radio Neder­land con una fami­liar de Ramón Llanquileo

Moti­vos de la huel­ga de ham­bre de los pre­sos mapuche

Comu­ni­ca­do de los familiares 

Comu­ni­ca­do de Aska­pe­na eus­ka­raz y en cas­te­llano

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.