Pre­so maputxeak 63 egu­nez gose gre­ban- Askapena

Ango­le­ko gar­tze­lan pre­so dau­den lau maputxek gaur 63 egun bete dituz­te gose gre­ba­ri hasie­ra eman zio­te­ne­tik. Lau­rak oso une larrian dau­de­la zabal­du dute, ekai­na­ren 3an epai­ke­ta injus­tua eta lege anti­te­rro­ris­ta­pean egi­na deu­sez­ta­tu zeza­ten eskatze­ko hasia. Martxoa­ren 15ean hasi zuten pro­tes­ta, eta Hec­tor Llai­tul 43 urte­ko kideak 20 kilo ingu­ru gal­du ditu dagoe­ne­ko. Esku eta han­ke­tan kalan­break ditu eta insom­mioa eta bes­te­la­ko zail­ta­su­nak ditu egu­ne­ro­koa­ri aurre egi­te­ko. Jonathan Hui­lli­cal, Jose Hue­nu­che eta Ramon Llan­qui­leo ere egoe­ra ber­tsuan aur­kitzen dira. Pre­soen boze­ra­mai­lea den, Nati­vi­dad Llan­qui­leok esan berri du, oso egoe­ra tamal­ga­rrian egon arren osa­nu­na­ri dago­kio­nez, tin­ko dau­de­la eta aurre­ra egin­go dute­la eran­tzun ego­ki bat jaso arte Ape­la­zio Gor­tea­ren edo Gor­te Supre­moa­ren esku­tik. Aska­pe­na­tik elkar­ta­sun beroe­na bidal­tzen dizue­gu, une latz haue­tan borro­kan ari zare­ten maputxe pre­so politikooi.

Maputxe pre­so poli­ti­koak kalera!

Lege anti­te­rro­ris­ta­rik ez!

Mari­chi­wew! Jo eta ke ira­ba­zi arte!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *