Pre­so maputxeak 63 egu­nez gose gre­ban- Askapena

Ango­le­ko gar­tze­lan pre­so dau­den lau maputxek gaur 63 egun bete dituz­te gose gre­ba­ri hasie­ra eman zio­te­ne­tik. Lau­rak oso une larrian dau­de­la zabal­du dute, ekai­na­ren 3an epai­ke­ta injus­tua eta lege anti­te­rro­ris­ta­pean egi­na deu­sez­ta­tu zeza­ten eskatze­ko hasia. Martxoa­ren 15ean hasi zuten pro­tes­ta, eta Hec­tor Llai­tul 43 urte­ko kideak 20 kilo ingu­ru gal­du ditu dagoe­ne­ko. Esku eta han­ke­tan kalan­break ditu eta insom­mioa eta bes­te­la­ko zail­ta­su­nak ditu egu­ne­ro­koa­ri aurre egi­te­ko. Jonathan Hui­lli­cal, Jose Hue­nu­che eta Ramon Llan­qui­leo ere egoe­ra ber­tsuan aur­kitzen dira. Pre­soen boze­ra­mai­lea den, Nati­vi­dad Llan­qui­leok esan berri du, oso egoe­ra tamal­ga­rrian egon arren osa­nu­na­ri dago­kio­nez, tin­ko dau­de­la eta aurre­ra egin­go dute­la eran­tzun ego­ki bat jaso arte Ape­la­zio Gor­tea­ren edo Gor­te Supre­moa­ren esku­tik. Aska­pe­na­tik elkar­ta­sun beroe­na bidal­tzen dizue­gu, une latz haue­tan borro­kan ari zare­ten maputxe pre­so politikooi.

Maputxe pre­so poli­ti­koak kalera!

Lege anti­te­rro­ris­ta­rik ez!

Mari­chi­wew! Jo eta ke ira­ba­zi arte!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *