Maiatza­ren 1ean, eus­kal inter­na­zio­na­lis­tak Bil­bo­ra!- Askapena

maiatzaren 1aAska­pe­na­tik dei bere­zia egi­ten dio­gu eus­kal inter­na­zio­na­lis­ta oro­ri, Bil­bo­ra joan dadin nazioar­te­ko lan­gi­leen egu­na ospatze­ra, alda­rri­katze­ra. Eus­kal gehien­go sin­di­ka­lak dei­tu­ta­ko mani­fes­ta­zioa­re­kin bat egin­go dugu eta gure iku­tu inter­na­zio­na­lis­ta eman asmoz, mun­du­ko hain­bat herri lan­gi­le eta borro­ka­la­rien ban­de­rak astin­du­ko ditu­gu eus­kal iku­rre­kin bat egin dezaten.

Kapi­ta­lis­moa­ren kri­sia dela eta ez dela, han eta hemen, Euro­pan, Afri­kan, Abya-Yalan, Asian eta Ozea­nian abe­ratsak abe­ratsa­go eta pobre­tuak pobre­tua­go izan gai­te­zen neu­rriak har­tzen ari dire­la ikus­ten ari gara berriz ere. Aski da, Eus­kal Herria ezin dugu jokal­di maka­bro honen kon­pli­ze egin, geu­re burua­ri eta mun­du­ko herriei zor die­gu bes­te­la­ko Eus­kal Herri bat eraikitzea.

11etan gera­tu gara Jesu­sen bihotza­ren pla­zan eta mani­fes­ta­zio ondo­ren baz­ka­ria egin­go dugu.

Eto­rri eta egin deza­gun Eus­kal Herrian Maiatza­ren 1 han­di bat, mun­du­ko herri lan­gi­leen ondoan.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *