Situa­ció i pers­pec­ti­ves del con­flic­te basc amb Iña­ki Gil de San Vicen­te – Uni­ver­si­tat Comu­nis­ta dels Paï­sos Cata­lans

<small>Div. 11 de març | </small>Situació i perspectives del conflicte basc<small> amb Iñaki Gil de San Vicente</small>

El pro­per diven­dres 11 de març a les 19h. al Casal Inde­pen­den­tis­ta de Sants,
C/​Mun­ta­das, 24, es farà la con­fe­rèn­cia “Situa­ció i pers­pec­ti­ves del
con­flic­te basc. Anà­li­si de la situa­ció actual” amb la pre­sèn­cia del
pen­sa­dor mar­xis­ta basc i mili­tant de l’es­que­rra aber­tza­le Iña­ki Gil de San
Vicen­te.

Reps aquest correu elec­trò­nic per què estàs subs­crit a la llis­ta de
Uni­ver­si­tat Comu­nis­ta dels Paï­sos Cata­lans.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *