Tes­ti­mo­nio de tor­tu­ras de Bea Etxe­be­rria en dis­tin­tas len­guas PDF – Amnis­tia­ren Alde­ko Mugimendua

Pron­to en fran­ces, cata­lan e italiano

Gaur goi­zean age­rral­dia buru­tu dute era­gi­le poli­ti­ko, sin­di­kal eta sozia­lek Bil­bon. Sala­ke­tak nazioar­te­ra era­man­go dituz­te­la ere jaki­na­ra­zi dute.

Azken tor­tu­ra sala­ke­ten aurre­ko balo­ra­zioa egi­te­ko age­rral­dia buru­tu dute gaur goi­zean era­gi­le poli­ti­ko, sozial eta sin­di­kal hain­ba­tek, eta ber­tan azken poli­zia ope­ra­zioan izan­da­ko tor­tu­ra sala­ke­ten aurre­ko balan­tzea bota dute. Adie­ra­zi dute­nez sala­ke­ta hauek nazioar­te­ra era­man­go dituzte.

Aste­le­he­nean elka­rre­ta­ratzeak buru­tu dituz­te Gober­nu Ordez­ka­ritzen aurrean.

BEATRIZ ETXEBARRIA_eng.pdf

BEATRIZ ETXEBERRIA_esp.pdf

BEATRIZ ETXEBERRIA_eus.pdf

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *