Martxoak 8 Ema­ku­meen Nazioar­te­ko Egu­na – LAB Sindikatua

«Murriz­ke­ten aurrean, ema­ku­me, piz­tu borro­ka. Refor­ma de pen­sio­nes: más pobre­za para las muje­res» lelo­pean eus­kal gehien­go sin­di­ka­lak hain­bat eki­men egin ditu gaur, Martxoak 8, hego Eus­kal Herri­ko hiriburuetan.

Goi­ze­ko 10:00etan batza­rrak egin dira Bil­bo, Donos­tia, Gas­teiz eta Iru­ñean; ber­tan egun­go tes­tuin­gu­rua, pen­tsioen erre­for­ma, erre­for­ma horren ondo­rioak ema­ku­meen­gan eta gehien­go sin­di­ka­la­ren pro­po­sa­me­nak izan dira hizpide.

Batza­rren ostean ema­ku­meen esku­bi­deen alde mani­fes­ta­zioak egin dira lau hiruburuetan.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *