Martxoa anti­fa­xis­ta Sope­lan! – Pla­za­bel­tza

Martxoak 12 zapa­tua:
18.00etan gura herri­ko kalee­ta­tik ikur faxis­tak ken­tze­ko deial­dia, uda­letxe pla­za­tik abia­tu­ta.
20.00etan sope­la­ko seke­ko gaz­tetxean, el RAC Musi­ka­ren ingu­ru­ko hitzal­dia eta era­kus­ke­ta, calle por cable ven­ció eskei­nia kolek­ti­bo­koek.
gaz­tetxean 23.00etan, Jaia SKA Maia­kovs­ki DJ eta Ups­tart DJe­kin buka­tu arte!

- Martxoak 17 egue­na:
kul­tur­gu­nean 19.00etan bel­tza pla­za, oroi­men his­to­ri­koa­ri buruz­ko hitzal­dia, AHAZTUAK des­de 1936 has­ta 1977 (kol­pea Esta­tu, erre­pre­sio eta fran­kis­moa­ga­tik kal­te­tuak) tal­de­ko den KIDE Martxe­lo eskei­nia Alva­re­zek.

- Martxoak 19 zapa­tua:
ibi­lal­dia 9.30etan, uda­letxe pla­za­tik abia­tu­ta, mari­ñe­rar­te Urdu­li­ze­ko san­ta, Guda zibi­lan erai­ki­ta­ko bur­niz­ko gerri­koa­ren aztar­nen bila. Herri­ko eza­gutzen His­to­ria.

- Martxoak 20 dome­ka:
18.30etan gaz­tetxean, proiekzioa.http «Anti­fa Caza­do­res de Pie­les». doku­men­ta­la.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *