Hitzal­dia: Dator­ki­gun poli­zia – Oste­gu­na 2019.30etan /​Pla­za bel­tza kulturgunean.

Hila­be­te gutxi batzuk pasa dira «alter­na­ti­vas al mode­lo poli­cial» hitzal­dia buru­tu zene­tik kul­tur­gu­nean, eta gaia­re­kin jarrai­tuz, hitzal­di berri hau dator. Gure gizar­tean gero eta han­dia­goa den mili­ta­ri­za­zioa eta eus­kal poli­zia­ren bila­kae­ra izan­go dira min­tza­gai. Poli­zi ere­dua­ren ingu­ru­ko ezta­bai­da gizar­te­ratzea, inoiz baino beha­rrez­koa­goa den momen­tu hone­tan, pro­po­sa­men inter­es­ga­rria izan­go dela zihur gaude.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *