Aben­dua­ren 6an Jai egun arrotzei intsumisioa !

Aben­dua­ren 6n Espai­niar Kons­ti­tu­zioa ospatze­ko asmoa duzu ala?

Ikas­le Aber­tza­leak * E.H
Guri behin­tzat Eus­kal Herria­ren exis­ten­tzia bera uka­tu eta zapal­tzen duen kons­ti­tu­zio bat arrotza egi­ten zai­gu; eta beraz, jai egun hau Jai egun arrotz dela esa­ten dugu! Horre­ga­tik, dato­rren Aste­le­he­nean, urte­ro egi­ten dugun moduan, intsu­mi­sio jarre­ra har­tu eta ikas­tetxeak ire­ki­ko ditu­gu! Eta hori egi­tea ezi­nez­ko balitz, gure esko­la pro­pioak erai­ki­ko ditu­gu, Herri Esko­lak buru­tu­ko ditu­gu Eus­kal Herri­ko hamai­ka txo­ko ezberdinetan…
http://​www​.ikas​lea​ber​tza​leak​.org/​?​p​=​837

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *