ASKA­PE­NAk zer egi­ten du mun­duan?

zorrotza askabide herriko taberna kultur elkarteaAza­roa­ren 19an, osti­ra­la

19:00-tik aurre­ra Aska­bi­de Herri­ko Taber­nan (Zorrotza auzoa, Bil­bo)

Hitzal­dia eta bideo ema­nal­dia izan­go dira arratsal­de­ko 7etan, Aska­pe­na eta Oro har Eus­kal Herri­ko mugi­men­du inter­na­zio­na­lis­ta­ren gai­nean. Segi­dan TXANBA Sal­ba­do­rre­ko kan­ta­ria­ren kon­tzer­tua izan­go da.
Anto­latzai­lea: ASKABIDE kul­tur elkar­tea

Ani­ma­tu eta eto­rri!!!

»

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *