Aza­roak 20; «Egia nahi dugu !!» Kon­tzer­tua- Sare Antifaxista

Egia nahi dugu !!

Aza­roak 20; «Egia nahi dugu !!» Kontzertua.

7katu Gaz­tetxea * E.H
Kon­tzer­tua 7katu Gaz­tetxean (Alde Zaha­rra * Bil­bo), 22:00etan: AFU (Iru­ñe­rria­ko hip hop fla­men­koa) eta Maja­ram­bu tal­de­ko txa­la­par­ta­ri eta musi­ka­ri ezber­di­nak (Fla­men­ko-per­ku­sioa). Jaial­dia Jon Anza­ren erail­ke­ta salatze­ko Pari­se­ko Arku Garai­tuan egi­ni­ko ekin­tza­ren hari­ra, Fran­tzia­ko poli­zia­ren jarre­ra bor­titza epaitze­ko behar den dirua bil­tze­ko izan­do da.
http://​www​.7ka​tu​gaz​tetxea​.com/
Faxis­moa aka­tu !! Erre­pre­sio­rik ez !! ‎

Aza­roak 20 (Bil­bo)

http://​sarean​ti​fa​xis​ta​.blogs​pot​.com/​2​0​1​0​/​1​1​/​2​0​-​d​e​-​n​o​v​i​e​m​b​r​e​-​b​i​l​b​o​.​h​tml

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *