Mai­te Pérez gogo­ra­tu dute Alde Zaha­rrean- Branka

Urte­ro beza­la Alde Zaha­rre­ko auzo­ki­deek gogoan izan zuten atzo Mai­te Pérez 1987an hil­da­ko eus­kal mili­tan­tea. Solo­koetxen egin­da­ko ome­nal­ditxoa ber­tso­la­rie­kin hasi zen eta Pére­zen gura­soei opa­ritxo bat eskei­ni zien egun Daro­ca­ko espetxean dagoen auzo­ko pre­so poli­ti­koa den Jose­ba Artolak.

Auzo­ki­deek jaki­na­ra­zi dute­nez, eki­tal­dian azpi­ma­rra­tu zuten “honaino iris­tea kos­ta egin zai­gu­la bai­na orain uzta jasotze­ko garaia dugu­la: Eus­kal Herria alda­ke­ta garaian sar­tzear dela, bere hitza berres­ku­ra­tu ahal izateko”.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *